SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
Üyelik Aydınlatma Metni

Üyelik Aydınlatma Metni

Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda temin edilen “Kimlik Bilgisi ve İletişim Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5/2-c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak web sitesine üyelik işlemlerinin yapılması ve üyelik hizmetlerinden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. kişisel verilerinizi Hizmet Tedarikçisi şirketler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.. kişisel verilerinizi web sitesine üye olmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Asyaport Liman A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesindeki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenecek olup, kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.ye başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniziVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti..’ye iletmeniz durumunda Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti..talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Detaylı bilgi için “www.dilaragul.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.
Dilaragül Tekstil San.Tic.Ltd.Şti..tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

 

Copyright 2024 dilaragul.com.tr - Tüm hakları saklıdır.

Kredi kartı bilgileriniz 256bit SSL sertifikası ile korunmaktadır.

Ödeme Sistemleri
Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et